Privatumo politika

Šio privatumo pareiškimo tikslas yra pateikti Jums informaciją apie tai, kokius asmens duomenis tvarko ribotos atsakomybės bendrovė „Bergamo Baltic“ (toliau – "Bergamo"), įmonės kodas: 40003355751, apie duomenų tvarkymo tikslus ir teisinį pagrindą, tvarkomų asmens duomenų apimtį, tvarkymo trukmę ir apsaugos mechanizmus, taip pat apie teises, kuriomis galite naudotis, dėl mūsų atliekamo asmens duomenų tvarkymo.

Šis privatumo pranešimas susijęs su asmens duomenimis, kuriuos gavome tiesiogiai iš Jūsų, kai registravotės interneto puslapyje www.bergamo.lv.

Jeigu tik asmens duomenų gavimas iš Jūsų nebus pagrįstas tam tikromis teisinėmis normomis ar su sutartiniais santykiais nustatytu mūsų įsipareigojimu ir teisių vykdymu, laikysime, kad Jūsų sprendimas pateikti mums savo asmens duomenis yra savanoriškas. Todėl, jeigu nenorite mums pateikti savo asmens duomenų, tai neturės jokių neigiamų pasekmių, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad tam tikrais atvejais, jei negalėsime gauti Jūsų asmens duomenų, yra galimybė, kad negalėsime Jums teikti paslaugų ar užtikrinti tinkamos jų kokybės.

Siekdami užtikrinti savo įsipareigojimus dėl tinkamo asmens duomenų tvarkymo, mes reguliariai stebime savo asmens duomenų tvarkymo veiklą. Todėl pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šį privatumo pranešimą, kad galėtume apibūdinti visus mūsų asmens duomenų tvarkymo veiklos pakeitimus.

 

KAS TURI TEISĘ TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KAM JIE GALI BŪTI PERDUODAMI?

Teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turi „Bergamo“, kuri yra laikoma asmens duomenų valdytoja ir kurios kontaktiniai duomenys yra šie:

Asmens duomenys tvarkomi tik ES / EEE teritorijoje ir nėra perduodami už ES / EEE teritorijos ribų.

 

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Stengiamės užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs ir jie būtų tvarkomi pagal galiojančias teisės normas ir geriausią praktiką.

Siekdami užtikrinti, kad su asmens duomenimis galėtų susipažinti tik tam įgalioti asmenys, taip pat užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui, naudojame įvairias technologines ir organizacines procedūras, padedančias užtikrinti tinkamą mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME, KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Atsižvelgdami į savo veiklą, galime tvarkyti šias asmens duomenų kategorijas: kontaktinę informaciją (pavyzdžiui, vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kt.), reikalingą registracijai prekių pirkimo svetainėje.

Jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra paremtas mūsų teisiniais interesais, mes įvertiname galimą poveikį Jūsų teisėms ir laisvei, ir užtikriname, kad mūsų teisiniai interesai tvarkant Jūsų asmens duomenis neturėtų neigiamos įtakos Jūsų teisėms ir laisvei.

Mes turime teisę naudoti asmens duomenis tikslais, aprašytais šiame privatumo pranešime.

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tol, kol turime tam teisinį pagrindą arba kol galioja kitos mums privalomos sąlygos. Pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui gali turėti įtakos tokios aplinkybės:

  • teisės normų nustatyta tvarka, kuria mes galime įgyvendinti savo teisinius (teisėtus) interesus (pavyzdžiui, pateikti į teismą prieštaravimą arba ieškinį);
  • yra teisinė pareiga saugoti asmens duomenis tam tikrą laiką;
  • kol galioja Jūsų sutikimas atitinkamai tvarkyti asmens duomenis, jei nėra kito teisinio Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindo.

Minėtoms sąlygoms netekus galios Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti / panaikinti ir (arba) nuasmeninti visam laikui.

 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Siekdami užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą, Jūs turite kelias teises, kuriomis galite pasinaudoti dėl savo asmens duomenų. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis pagal šiame privatumo pranešime nurodytą kontaktinę informaciją.

Prieiga prie Jūsų asmens duomenų

Jūs turite teisę prašyti informacijos apie mūsų tvarkomus ir su Jumis susijusius asmens duomenis.

Teisė taisyti Jūsų asmens duomenis

Jeigu manote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys apie Jus yra neteisingi, išsamūs ar netinkami, Jūs turite teisę prašyti atnaujinti ar ištaisyti savo asmens duomenis.

Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

Jei norite atšaukti savo sutikimą gauti elektroninę informaciją apie mūsų naujienas, galite sekti instrukcijas gautame el. laiške arba susisiekti su mumis.

Teisė nesutikti arba apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jeigu tvarkome Jūsų asmens duomenis, remdamiesi savo teisiniais (teisėtais) interesais, Jūs turite teisę nesutikti, kad tvarkytume asmens duomenis.

Negavę Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis, remdamiesi savo teisiniais (teisėtais) interesais, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų arba apribosime jų tvarkymą, jeigu tik negalime pagrįsti Jūsų asmens duomenų tvarkymo savo atitinkamais teisiniais (teisėtais) interesais ar savo teise ginti savo teisėtus reikalavimus.

Jeigu manote, kad tvarkome netikslius Jūsų asmens duomenis arba kad mūsų asmens duomenų tvarkymas nėra teisėtas, galite paprašyti apriboti mūsų asmens duomenų tvarkymą.

Atkreipkite dėmesį, kad jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus ribojamas, mes negalėsime Jums užtikrinti visos galimos veiklos, įskaitant tai, kad negalėsite gauti visų mūsų siūlomų paslaugų.

Teisė prašyti pašalinti Jūsų asmens duomenis

Jeigu manote, kad mums nebereikia Jūsų asmens duomenų tiems tikslams, kuriems jie buvo gauti, arba jeigu atšaukėte savo sutikimą ir kitomis aplinkybėmis, Jūs galite paprašyti pašalinti savo asmens duomenis.

Atkreipkite dėmesį, kad galėsime pašalinti Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei nebūsime įpareigoti saugoti Jūsų asmens duomenų tam tikrais teisės normų numatytais tikslais, arba jeigu neturėsime jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Teisė prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte ir kurie yra tvarkomi pagal sutikimą ir sutarties vykdymą, raštiška forma arba vienu iš dažniausiai naudojamų elektroninių formatų. Jeigu tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų prašymą galėsime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam paslaugų teikėjui.

Teisė pateikti skundus dėl mūsų asmens duomenų tvarkymo

Jeigu manote, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Jūsų teises, bet kada galite pateikti mums skundą. Mes išnagrinėsime Jūsų skundą ir atsakysime teisinių normų nustatytais terminais.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai:

  • siųsdami skundą šiuo el. pašto adresu: [email protected];
  • arba asmeniškai kreipdamiesi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, Blaumaņa iela 11/13, Rīga.
© Bergamo 2023. Visas tiesības aizsargātas.
Website development: